17:25
17:00
16:50
Atriebības zeme     43
17:50
17:25
Anželika     1, 10
17:55
Šaubu ēnā     45
17:25
Simpsoni     21, 1
17:55
Taksis     89
18:00
18:28
18:41
18:50
Laika ziņas    
18:53
19:17
19:27
Laika ziņas    
19:30
20:30
Panorāma    
20:59
18:00
18:25
18:29
Laika ziņas    
18:35
19:05
Alpu dakteris 4     4, 3
20:00
20:55
18:00
Atriebības zeme     44
18:55
20:00
LNT Ziņas    
20:35
20:40
Degpunktā     5, 232
19:00
TV3 Ziņas     296
19:35
Bez Tabu     238
20:20
UgunsGrēks     14, 49
18:30
Zaicevs+1     2, 54
19:00
20:00
Simpsoni     21, 2
20:30
Simpsoni     21, 3
21:08
Laika ziņas    
21:15
V.I.P.    
22:00
22:45
Latvija var!    
23:05
Nakts ziņas    
23:14
23:16
Laika ziņas    
23:20
00:15
De facto*    
00:45
01:45
05:00
Adreses*    
05:30
23:10
Inspektors Lūiss 3     3, 4
00:55
Nemiera gars     21
01:45
05:00
LTV - 60     60
05:30
21:10
22:10
Sasisto lukturu ielas     14, 10
23:20
Kāršu nams     3, 3
00:35
Dzīvīte     4, 66
00:55
01:20
01:45
02:30
Saikne     2, 2
03:10
04:50
Bernards     43
04:55
05:00
05:40
Bernards     43
05:45
21:00
Kobra     19, 9
22:05
Bulta     1, 21
23:05
Bagātnieku dakteris     5, 10
00:05
Nekā personīga     37
01:05
Komisārs Reksis     6, 10
02:05
UgunsGrēks     14, 49
02:30
03:15
CSI: Lasvegasa     14, 10
03:55
TV3 Ziņas     296
04:25
Bez Tabu     238
04:55
05:00
CSI: Lasvegasa     14, 11
05:40
21:00
22:05
Kurjers     2
23:50
Krīze     1, 10
00:45
Krīze     1, 11
01:35
05:00
17:30
17:00
Tāda ir dzīve     2, 5
17:10
17:50
17:25
NCIS-5     5, 6
17:30
Castle-4     4, 5
18:30
Nemelo man!    
19:40
Ziņu vakars    
19:50
18:00
Sievu maiņa     6, 1
19:00
20:00
18:00
18:05
19:00
20:00
Время    
20:45
18:20
NCIS-6     6, 22
19:10
20:10
Two and a Half Men-6     6, 11
20:35
Two and a Half Men-6     6, 12
18:20
Once Upon a Time-5     5, 2
19:15
Body of Proof-2     2, 8
20:05
Body of Proof-2     2, 9
21:00
22:00
Vakars@22    
22:20
Laika ziņas    
22:25
Kriminal +    
23:00
23:30
Aizsegā     1
00:35
Kriminal +    
01:05
04:55
05:00
21:05
Sadziedājušies     1, 17
21:35
Sadziedājušies     1, 18
22:05
Randiņš pa pliko     2, 9
23:05
23:40
00:35
04:55
05:00
21:15
21:20
23:00
23:05
23:55
00:35
Euronews    
01:05
01:20
Познер    
02:10
R: Борис Иванов
Борис Блинов,Валентина Серова,Лев Свердлин,Михаил Названов,Нина Зорская,Елена Тяпкина,Андрей Апсолон,Людмила Глазова,Павел Герага,Антон Мартынов

03:55
05:35
21:05
NCIS-6     6, 23
22:00
The Walking Dead-6     6, 8
22:55
00:00
Criminal Minds-10     10, 19
00:55
The Walking Dead-6     6, 8
01:45
02:45
NCIS-5     5, 18
03:30
NCIS-5     5, 19
04:15
05:00
The Listener-5     5, 7
05:40
Dexter-8     8, 9
21:00
Mistresses-3     3, 13
21:55
Castle-4     4, 6
22:50
Devious Maids-3     3, 13
23:45
Mistresses-3     3, 13
00:35
Ghost Whisperer-1     1, 11
01:25
Ghost Whisperer-1     1, 12
02:10
Body of Proof-2     2, 8
02:55
Body of Proof-2     2, 9
03:35
Grey´s Anatomy-7     7, 14
04:20
Devious Maids-3     3, 13
05:05
05:55
17:30
17:30
16:00
OE LIVE DJ    
17:00
Preses klubs    
17:00
Top-pop    
20:00
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
20:00
20:30
20:45
18:00
Top 20    
19:00
20:00
18:00
19:00
20:00
20:30
Sports 24    
18:00
19:00
Premium    
20:00
Premium    
22:45
pavadinimas: Identity Card

00:20
02:20
04:50
21:00
22:00
22:15
23:00
23:30
Pa Sovam    
00:00
00:30
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15
02:30
03:00
03:30
FotoOga    
04:00
04:45
05:30
21:00
21:05
23:00
00:45
01:30
Top 10 Ru    
02:00
OE LIVE DJ    
03:35
04:35
OE Hits    
21:30
Ziņu TOP 5    
22:00
22:30
Preses klubs    
23:30
00:30
Ziņu TOP 5    
01:00
Misija Marss    
03:00
04:00
05:00
Preses klubs    
21:00
Tikai hīti    
22:00
Tikai hīti    
23:00
Top-pop    
00:00
Top-pop    
01:00
Tikai hīti    
02:00
Tikai hīti    
03:00
Tikai hīti    
04:00
Mūzika    
05:00
Mūzika    
top