01:30
1:1*    
05:00
05:30
01:30
05:00
05:30
00:50
Kāršu nams     2, 5
01:35
02:20
02:30
04:15
Karamba!     20
04:35
Karamba!     21
04:55
05:00
Glītā Ļaļa     12
05:45
01:25
Sievu maiņa 5     5, 4
02:10
Slepkavība 3     3, 2
03:00
Komisārs Reksis 3     3, 3
03:50
TV3 Ziņas     220
04:20
Bez Tabu     175
04:55
05:00
Slepkavība 3     3, 2
05:40
01:10
Klīvlenda šovs     4, 15
01:35
05:00
06:00
06:02
06:30
08:35
Mīlas viesulis 10     2083
09:35
10:35
10:50
LTV - 60*    
11:40
12:40
13:00
13:30
14:00
14:15
15:10
Maklauda meitas     154
16:05
17:00
Mīlas viesulis 10     2083
06:00
06:03
06:30
Pie stūres    
07:00
07:30
08:25
Maklauda meitas     153
09:15
Alpu dakteris     3
10:05
11:30
12:00
LTV - 60     60
13:40
14:40
Alpu dakteris     4
15:30
16:00
17:00
06:20
06:30
08:40
Degpunktā     5, 173
09:10
Dzīvīte     4, 4
09:45
10:00
1001 Nakts     124
11:00
NCIS: Losandželosa     1, 21
12:00
pavadinimas: Utta Danella: Die Hochzeit auf dem Lande
R: Gloria Behrens
Lara-Joy Körner, Mathieu Carrière, Daniel Morgenroth, Gila von Weitershausen, Ilse Neubauer, Siegfried Rauch, Pierre Brice, Stefan Reck, Michael Habeck, Gerald Karrer, Isolde Barth, Sepp Schauer, Billie Zöckler, Lilian Mazbouh, Anja Kooymans

14:00
14:20
14:35
15:40
Nemelo man!     316
16:50
17:50
06:35
07:00
Šīna planēta     15
07:35
Dusmīgie bebri     1, 44
08:00
09:00
Komisārs Reksis 3     3, 3
10:00
Bulta     1, 9
11:05
12:10
Ūsainā aukle 5     5, 8
12:50
Dusmīgie bebri     1, 45
13:25
Šīna planēta     16
13:50
UgunsGrēks 12     12, 68
15:00
Sievu maiņa 5     5, 6
16:00
Garšas mednieki 2     2, 7
16:50
Skolotāji     1, 3
08:50
09:45
Nozieguma skelets     8, 18
10:50
12:25
12:55
13:55
14:55
Nozieguma skelets     8, 19
15:55
16:55
Simpsoni     15, 12
17:25
Simpsoni     15, 13
17:55
Taksis     29
18:00
18:28
18:41
18:50
Laika ziņas    
18:53
19:17
19:27
Laika ziņas    
19:30
Adreses    
20:00
20:30
Panorāma    
20:59
18:00
18:25
18:29
Laika ziņas    
18:35
19:05
Punkti uz i    
20:30
18:00
18:55
Glītā Ļaļa     13
20:00
LNT Ziņas    
20:35
Degpunktā     5, 174
18:00
19:00
TV3 Ziņas     221
19:35
Bez Tabu     176
20:20
Garšas mednieki 2     2, 8
18:30
19:00
20:00
Simpsoni     15, 14
20:30
Simpsoni     15, 15
21:08
Laika ziņas    
21:15
22:15
00:10
01:20
Lilīhammera     2, 8
05:00
05:30
21:15
00:10
00:20
01:05
Zebra*    
01:20
05:00
05:30
21:10
Mediķi     2, 4
22:10
23:10
Čikāga liesmās     2, 7
00:10
Dzīvīte     4, 4
00:35
pavadinimas: Vampire in Brooklyn
R: Wes Craven
Eddie Murphy, Angela Bassett, Allen Payne

02:10
02:55
03:05
04:45
Bernards     11
04:55
05:00
Glītā Ļaļa     13
05:45
21:10
Kāsla metode 4     4, 16
22:15
pavadinimas: Urban justice
R: Don E. FauntLeRoy
Steven Seagal, Eddie Griffin, Carmen Serano, Cory Hart, Liezl Carstens, Kirk B.R. Woller, Mary Evans, Al Staggs, Jade Yorker, Jermaine Washington, Brian Neal Lucero, Danny Trejo, Diego Joaquin Lopez, Grady McCardell, Brett Brock

<
00:10
Kinomānija     7, 3
00:50
01:50
Ūsainā aukle 5     5, 8
02:20
Sievu maiņa 5     5, 5
03:10
Komisārs Reksis 3     3, 4
03:55
TV3 Ziņas     221
04:25
Bez Tabu     176
04:55
05:00
Slepkavība 3     3, 3
05:40
21:00
Interni     5, 199
21:35
Interni     5, 200
22:05
00:20
Visu uzvarai     5, 7
01:15
05:00
23:40
00:55
04:55
05:00
04:55
05:00
01:30
Euronews    
02:00
02:15
pavadinimas: ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА
R: Юрий Горковенко
Николай Караченцов,Любовь Реймер,Эммануил Виторган,Ролан Быков,Владимир Басов,Евгений Стеблов,Михаил Боярский,Николай Гринько,Олег Анофриев,Сергей Мигицко

03:50
05:30
01:30
02:20
NCIS-4     4, 2
03:05
NCIS-4     4, 3
03:50
Arrow-1     1, 16
04:35
The Listener-2     2, 9
05:20
Numbers-2     2, 7
01:20
Castle-7     7, 20
02:00
Castle-6     6, 13
02:45
Grey´s Anatomy-11     11, 8
03:30
Grey´s Anatomy-11     11, 9
04:15
04:40
05:05
Mad Men-6     6, 2
05:55
Mad Men-6     6, 3
08:00
08:55
09:10
Aizstāve     3
10:05
Gribu ticēt    
10:35
Gribu ticēt    
11:05
6 kadri     1
11:35
12:40
Kriminal +    
13:10
13:25
Nemelo man!    
14:30
15:30
Slepkavas profils     2, 13
16:30
Slepkavas profils     2, 14
17:30
06:35
UgunsGrēks 5     5, 339
06:55
UgunsGrēks 5     5, 340
07:30
UgunsGrēks 5     5, 341
08:05
UgunsGrēks 5     5, 342
08:40
UgunsGrēks 5     5, 343
09:05
10:05
Rafteru ģimene 3     3, 9
11:05
Eņģelis 3     3, 66
12:00
13:05
14:00
15:00
15:30
16:00
Rafteru ģimene 3     3, 10
17:00
Eņģelis 4     4, 67
06:00
Euronews    
06:35
06:40
07:00
09:00
09:25
09:50
11:10
12:15
12:40
12:50
14:25
15:30
15:55
17:00
17:50
06:00
Numbers-2     2, 8
06:45
According to Jim-7     7, 8
07:10
According to Jim-7     7, 9
07:30
Scrubs-9     9, 9
08:00
According to Jim-7     7, 10
08:25
According to Jim-7     7, 11
08:50
Scrubs-9     9, 11
09:15
Scrubs-9     9, 12
09:40
Criminal Minds-9     9, 12
10:25
Criminal Minds-9     9, 13
11:15
NCIS-6     6, 1
12:05
NCIS-6     6, 2
13:00
Two and a Half Men-6     6, 10
13:25
Two and a Half Men-6     6, 11
13:50
The Listener-2     2, 10
14:45
Criminal Minds-9     9, 14
15:40
Criminal Minds-9     9, 15
16:30
NCIS-6     6, 3
17:25
NCIS-6     6, 4
06:45
Trophy Wife-1     1, 20
07:10
Trophy Wife-1     1, 21
07:35
Trophy Wife-1     1, 22
08:00
Trophy Wife-1     1, 22
08:20
08:45
09:10
09:30
Devious Maids-2     2, 7
10:15
11:10
11:40
12:05
13:00
13:30
14:00
Devious Maids-2     2, 8
14:50
Devious Maids-2     2, 9
15:40
Grey´s Anatomy-11     11, 10
16:35
Grey´s Anatomy-11     11, 11
17:25
Castle-6     6, 13
18:30
Nemelo man!    
19:40
Ziņu vakars    
19:50
Slepkavas profils     2, 15
18:00
19:00
20:00
18:00
18:05
18:55
20:00
Время    
20:40
18:20
NCIS: Los Angeles-2     2, 15
19:20
20:10
18:15
Devious Maids-2     2, 10
19:05
Devious Maids-2     2, 11
20:00
Castle-7     7, 19
20:55
Castle-7     7, 20
21:00
Slepkavas profils     2, 16
22:00
Vakars@22    
22:20
Laika ziņas    
22:25
Kriminal +    
23:00
pavadinimas: Вне закона

23:30
Aizstāve     4
00:25
Kriminal +    
00:55
04:55
05:00
21:05
21:35
22:05
23:05
23:40
04:55
05:00
21:10
23:00
23:05
23:45
01:30
Euronews    
02:00
02:15
04:05
05:45
21:05
NCIS: Los Angeles-2     2, 16
22:00
Resurrection-2     2, 6
22:55
Criminal Minds-9     9, 14
23:45
Criminal Minds-9     9, 15
00:40
Resurrection-2     2, 6
01:25
NCIS: Los Angeles-2     2, 16
02:10
NCIS-4     4, 4
02:55
NCIS-4     4, 5
03:40
Arrow-1     1, 17
04:25
The Listener-2     2, 10
05:10
Numbers-2     2, 9
05:50
Numbers-2     2, 10
21:50
Castle-7     7, 21
22:40
Castle-7     7, 22
23:35
Castle-7     7, 23
00:25
Grey´s Anatomy-11     11, 21
01:15
Grey´s Anatomy-11     11, 22
02:00
Grey´s Anatomy-11     11, 23
02:40
Castle-6     6, 14
03:25
Grey´s Anatomy-11     11, 10
04:10
Grey´s Anatomy-11     11, 11
04:55
Mad Men-6     6, 4
05:45
Mad Men-6     6, 5
01:25
03:50
Ученик    
01:30
02:00
02:15
02:30
02:45
03:00
03:20
03:45
04:00
04:30
04:45
05:15
05:45
01:30
OE dance    
02:30
2 на 2     2
01:00
Misija Marss    
03:00
04:00
05:00
Preses klubs    
00:00
06:00
08:00
Дрона    
10:25
12:50
Ученик    
15:00
06:15
07:00
07:30
07:45
08:00
08:30
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
11:00
11:30
12:00
12:15
12:30
13:15
13:45
14:00
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
17:00
17:45
06:25
OE Hits    
07:15
08:10
OE Fresh    
08:55
09:00
11:00
OE Hits    
14:55
15:00
ОE special    
17:00
ОЕ ШИК!    
17:30
06:00
Ziņu TOP 5    
06:30
07:30
08:00
08:30
Ko, notiek?    
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
Ko, notiek?    
17:00
Preses klubs    
06:00
10:00
12:00
Tikai hīti    
14:00
15:00
Extra    
16:00
19:25
18:00
18:15
18:30
19:00
19:15
19:30
20:00
20:15
20:45
18:00
18:30
Top 10 Ru    
19:00
20:00
18:00
19:00
20:00
20:30
19:00
20:00
21:00
Лидер    
23:10
01:30
04:00
05:45
Лидер    
21:00
21:15
21:45
22:15
22:30
22:45
23:30
00:15
00:45
01:00
01:30
02:00
02:15
02:45
03:00
03:20
03:45
04:00
04:30
04:45
05:30
21:00
21:05
23:00
Шакал    
00:45
01:30
OE Top 20    
02:25
04:25
OE NIGHT    
21:00
21:30
Ziņu TOP 5    
22:00
23:00
Preses klubs    
00:00
01:00
Misija Marss    
03:00
04:00
05:00
Preses klubs    
21:00
Tikai hīti    
23:00
00:00
top